FUEL tankningsenhedens udstyr - ajourføring

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.110,80
Info om fag
48423 - FUEL tankningsenhedens udstyr - ajourføring

Målgruppe: Målgruppen er medarbejdere der udfører opgaver i forbindelse med håndtering af fuel i en lufthavn.

Beskrivelse: Deltageren kan føre og betjene tankenheden og dens udstyr (f.eks. tankbil eller hydrantdispensere).
Deltageren kan gennemføre daglig klargøring og kontrol af tankning enhed ud fra sit kendskab til tankningsenhedens opbygning og udstyr.
Deltageren kan udføre sit arbejde på en arbejdsmiljø og ergonomisk hensigtsmæssig måde.
Deltageren har fået opdateret sit kendskab til de forskellige indrapporteringssystemer i forbindelse med kontrol og brug af tankningsenheden.
Deltageren har fået kendskab til indrapporterede relevante hændelser gennem case gennemgang.

Fagnummer: 48423 FUEL tankningsenhedens udstyr - ajourføring Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 1.172,35