Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Kursusinformation

Kurset er et krav, hvis du kører som varebilsvognmand med ’godskørsel for fremmed regning’. 

Du lærer at:

  • Bruge lastsikring på en forsvarlig og ergonomisk måde.
  • Udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport.

Du bliver også opdateret på færdselsreglerne – herunder køre-/hviletidsregler, regler for standsning og parkering samt kørsel med trailer.

Kursuspris
AMU:
DKK 378,00
Uden for målgruppe:
DKK 3.028,85
Info om fag
48850 - Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Målgruppe: Målgruppen er personer, der ønsker beskæftigelse som chauffører med kørsel af gods i varebiler, og som er omfattet af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport - med krav om grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:
- Færdselsregler, herunder standsning og parkering
- Køre- og hviletids regler samt arbejdstid regler
- Kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport
- Principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper

Deltageren kan på baggrund af denne viden:
- Udføre lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde, under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne
- Medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø
- Yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for ”førstehjælp for erhvervschauffører”

Fagnummer: 48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 3.202,35