Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus

Kursusinformation

Udover kørekort til bus får du kendskab til trafikselskabernes kvalitetskrav, organisering og arbejdsfordeling, og du får adgang til at arbejde som buschauffør. Derudover lærer du at:

  • Køre bus på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
  • Anvende gældende regler og får kendskab til færdsel og miljøsikkerhed.
Kursuspris
AMU:
DKK 2.520,00
Uden for målgruppe:
DKK 21.844,00
Info om fag
40544 - Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus

Målgruppe: Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i kollektivtrafik eller turistbusbranchen og som har erhvervet kørekort, kategori D-EP.

Beskrivelse: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.

Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik. Deltageren erhverver chaufføruddannelsesbevis jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.

Fagnummer: 40544 Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus Varighed 20 dage AMU-pris: DKK 2.680,00 Uden for målgruppe: DKK 23.112,00