Håndtering af tilskadekomne i fly, ajour

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 987,80
Info om fag
48212 - Håndtering af tilskadekomne i fly, ajour

Målgruppe: Personer der indgår i brand-og redningsberedskabet i en lufthavn og som har gyldigt førstehjælpsbevis jf.BL 3-9 7.7. Herudover skal deltagerne være funktionsuddannet brandmand eller brandmandsuddannet som lufthavnsbrandmand.

Beskrivelse: Deltageren kan udføre måling og monitorering af livsvitale værdier (Blodtryk, blodsukker og saturation) på flypassagerer ud fra nyeste teknikker i tilfælde af flyulykker.
Deltageren kan udføre sårbehandling og yde almindelig førstehjælp ud fra de senest gældende retningslinjer og under de særlige forhold, der er i et flys passagerkabine.
Deltageren kan anvende AED hjertestarter (automated external defibrillator) til at yde livreddende hjerte-lungeredning under de særlige forhold, der er i et flys passagerkabine.
Deltageren kan immobilisere tilskadekomne på spineboard samt anlægge halskrave ud fra opdaterede retningslinjer og udstyr, og under de særlige forhold, der er i et flys passagerkabine, således at den tilskadekomne på sikker måde kan transporters ud af fly.
Deltageren bliver opdateret omkring de nyeste retningslinjer for monitorering ved iltbehandling af tilskadekomne.

Fagnummer: 48212 Håndtering af tilskadekomne i fly, ajour Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 1.042,35