Information om Godstransport

Godstransport

Få både en uddannelse indenfor Lastbil, Vogntog, Farlig Gods eller EU-efteruddannelse af lastbil hos AMU Transport Danmark.
 

Kunne du godt tænke dig at hele Danmark er din arbejdsplads? Nyder du faktisk at køre lange ture? Så bør du overveje at uddanne dig inden for Godstransport. Sammen med AMU Transport Danmark kan du på ganske få dage opkvalificer dig selv, der gør det muligt for dig at åbne op for en lang række muligheder inden for transportbranchen og gøre dig selv til en eftertragtet arbejdskraft.

Hos AMU Transport Danmark finder du en lang række af forskellige uddannelser inden for Godstransport. Hos os kan du lære at køre lastbil, kan du i forvejen dette, har vi selvfølgelig også supplerende uddannelser til dig. Vi har både EU-efteruddannelse af lastbil og kurser til vogntog, og som om dette ikke var nok, så har du også muligheden for at erhverve dig ADR-beviset, der giver dig der har lastbilkørekort, mulighed for og som ønsker at kunne transportere farligt gods. Herunder vil du kunne læse mere om diverse forskellige kurser vi har at tilbyde dig.

Lastbil kørekort

Kurset er for dig, som drømmer du om et arbejde, hvor du i høj grad selv kan planlægge din egen dag, og hvor der kræves høj grad af selvstændighed og ansvarlighed. Hvis det er det, som du drømmer om, så burde du at overveje at blive lastbilschauffør. Du kan tage dit lastbilkørekort på 6 uger, og så er du klar til at køre som chauffør i Danmark og udlandet. Der er mangel på chauffører i øjeblikket, så der er rigtig gode muligheder for at finde job.

Kurset retter sig imod personer, der ønsker beskæftigelse som chauffører inden for godstransport med lastbil. Jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens regler, skal deltageren være fyldt 21 år, senest ved uddannelsens afslutning.
Med dette kursus vil du kunne føre et køretøj rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdsels- og miljøsikkerhed, service og logistik mv. jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 1327 af 29/11/2017, om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort kategori C jf. gældende myndighedskrav beskrevet i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil BEK nr. 1297 af 27/11/2017.

Vogntog

Et kørekort til vogntog er et godt supplement til dit lastbilkørekort, da det åbner op for en række nye muligheder. Det 4 ugers kursus gør dig i stand til at varetage flere forskellige typer opgaver, og det stiller dig også godt i forhold til at finde job inden for branchen.

 • Kategori C/E - 20 dage
  Dette kursus er for chauffører med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere, selvstændige vognmænd.

  Med denne uddannelse vil du kunne føre vogntog, kategori C/E samt forestå forebyggende vedligehold af vogntog, herunder udbedre mindre driftsfejl.
  Endvidere udføre fagligt relaterede opgaver under hensyntagen til gældende sikkerheds-, arbejdsmiljø- og forsikringsbestemmelser mv.
  Arbejdet omfatter korrekt lastning (lastfordeling/-sikring), anvendelse af div. specialudstyr som fx tippe-, veksel- og hejselad.

  Endelig kan deltageren foretage ruteplanlægning iht. gældende køre-/hviletidsbestemmelser, udvælge nødvendige transportpapirer samt anvende diverse mobile kommunikationssystemer.

 • Kategori D/E - 10 dage
  Dette kursus er for chauffører med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere, selvstændige vognmænd.
  Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, føre vogntog, kategori D/E, samt forestå forebyggende vedligehold af vogntog, herunder udbedre mindre driftsfejl.
  Endvidere kan deltageren udføre fagligt relaterede opgaver, under hensyntagen til gældende sikkerheds-, arbejdsmiljø-, og forsikringsbestemmelser.

 • Modul vogntog - 2 dage
  Kurset er for Erhvervschauffører der i forbindelse med jobudførelsen er førere af lastbiler.
  Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk anlæg samt manøvreområde/omladningsplads at foretage kørsel med modulvogntog og kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog sikkerhedsmæssigt korrekt.

  Deltageren opnår indsigt i kørsel med forskellige modulvogntog typer og deres særlige manøvrer mæssige egenskaber. På denne baggrund behersker deltageren de generelle køretekniske discipliner under højresving/ svingning i kurver, ved slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre, ved kørsel og igangsætning på glat bakke, samt ved katastrofeopbremsning på tør vej.

  Dette uddannelsesmål betragtes som et myndigheds certifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse herom.

Farlig Gods (ADR)

ADR-beviset er en mulighed for dig, der har lastbilkørekort, og som ønsker at kunne transportere farligt gods. Med et ADR-bevis får du den nødvendige viden og de praktiske færdigheder det kræver at udføre denne type opgaver. Hos AMU Transport Danmark finder du et stort udvalg af forskellige kurser inden for Farlig Gods:

Grunduddannelse samt specialiseringskurser:

 • ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1
 • ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank
 • ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1
 • ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.
 

Vi har specialiserings kurser:

 • ADR Specialiseringskursus - Klasse 1
 • ADR Specialiseringskursus - Klasse 7
 • ADR Specialiseringskursus - Tank

Har du i forvejen allerede et ADR-bevis, kan du selvfølgelig også finde en lang række repetitionskurser hos AMU Transport Danmark.

 • ADR Repetition - Grundkursus
 • ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1
 • ADR Repetition - Grundkursus + Tank
 • ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1
Gå ind på Farlig Gods ADR og se vores store udbud af kurser. 

EU Efteruddannelse Lastbil

EU-efteruddannelse beviset – også kaldet EU bevis – er obligatorisk for dig, der ønsker at arbejde som godschauffør. Beviset har en gyldighed på fem år, hvorefter det igen skal fornyes. Beviset har til formål at sikre, at du er opdateret med den nyeste viden inden for en lang række regler og love, som er gældende i jobbet som godschauffør. Med en af de 9 efteruddannelser vi har, bygger du ovenpå din grundlæggende uddannelse og erhvervserfaring, og du bliver opdateret med viden om de nyeste regler og standarder inden for hver af områderne. Herunder kan du se hvilke 9 forskellige brancherettede kursusforløb vi her hos AMU Transport Danmark udbyder:

 • Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør
 • Ajourføring for kølevognschauffører
 • Ajourføring for renovationschauffører
 • Ajourføring for særtransportchauffører
 • Ajourføring for kranførere
 • Ajourføring for tankbilchauffører
 • Ajourføring for dyretransportchauffører
 • Ajourføring for entreprenørchauffører
 • Ajourføring for chauffører af mejeriprodukter

Jobmuligheder

Med en uddannelse i hånden er du på vej til at åbne dørene for dig selv. Du vil nemlig kunne bruges på en lang række af forskellige arbejdspladser, for lige nu sker der mange ting i transportsektoren, da det er en branche er der i rivende udvikling. Derudover vil dine chancer for at få et ordinært- eller fritidsjob efter endt uddannelse være større.

 

Der er stor konkurrence blandt ansøger når det kommer til det danske arbejdsmarked. Du vil derfor gøre dig selv en stor tjeneste at gøre dig mere attraktiv. Med kurser, uddannelser og certifikater giver du dig selv et forspring på denne front. Du vil blive anset som initiativrig, ved at du er villig til at lære og efteruddanne dig selv – hvilket er en evne der bliver sat pris på, på arbejdspladserne. Du vil blive anset som en styrke med din viden og kunnen, og derfor vil du give dig selv en større jobsikkerhed.