Information om Kran Certifikat

Kran

Få både en grund- og efteruddannelse hos AMU Transport Danmark

Kunne du tænke dig at nå nye højder? Sammen med AMU Transport Danmark kan du få dine ønsker opfyldt. Hos os kan du opkvalificer dig selv, og åbne op for en lang række muligheder der gør dig til en eftertragtet arbejdskraft.

Med en uddannelse i hånden vil du nemlig kunne bruges på en lang række af forskellige arbejdspladser. Sammen med AMU Transport Danmark kan du få kurser i kraner.

Krankurserne er målrettet dig, der ønsker at arbejde som kranfører på fx byggepladser, havne eller i lagerbygninger. Der findes et stort antal krantyper, som kan anvendes til forskellige transportbehov, og hver krantype kræver et særligt certifikat (uddannelsesbevis). Hos AMU Transport Danmark kan du tage lige præcis det krancertifikat, du mangler for at kunne arbejde som kranfører.

Uddannelsen

MOBILE KRANER > 8-30 TM MED INTEGRERET KRANBASIS

Denne krancertifikatuddannelse er for dig, der skal betjene mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis.

For at kunne tage uddannelsen skal du være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at du er helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel. Det kan du enten gøre ved at fremvise et gyldigt kørekort eller den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort.

Kurset er for dig der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter.

For at kunne tag certifikatet skal du være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.

Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.1 og punkt 2.2

Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:

 • Risici forbundet med arbejde med mobile kraner
 • Mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
 • Mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
 • Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
 • Indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang
 • Reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner
 • Mobile kraners stabilitetsforhold
 • Jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne
 • Valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt
 • Til korrekt anvendelse af støtteben
Efter endt uddannelse kan deltageren:
 • Betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
 • Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
 • Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
 • Vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
 • Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
 • Tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
 • Aflæse lastdiagrammer
 • Opstille mobile kraner korrekt

MOBILE KRANER >30 TONSMETER

Dette er den grundlæggende krancertifikatuddannelse, som kræves, hvis du skal betjene mobile kraner med en løfteevne over 30 ton/tonsmeter.

Særlige adgangskrav: Du skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at du er helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel. Det kan du enten ved fremvisning af gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort. Derudover skal du kunne dokumentere, at du har gennemført og bestået en af følgende uddannelser:

48644 Mobile kraner >8-30 tm med integreret kranbasis (10 dage) eller Kranbasis samt 48643 Mobile kraner >8-30 tm (5 dage).

Kurset er for dig der har, eller søger, beskæftigelse som førere af lastbilmonterede kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og som tillige opfylder de specielle adgangskrav.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.Deltageren skal dokumentere, at have gennemført og bestået følgende uddannelser:48644 Mobile kraner >8-30 tm med integreret kranbasis (10 dage) eller Kranbasis samt 48643 Mobile kraner >8-30 tm (5 dage).

Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.3

Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:

 • Risici forbundet med arbejde med mobile kraner
 • Mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
 • Mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
 • Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
 • Indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang
 • Reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner
 • Mobile kraners stabilitetsforhold
 • Jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne
 • Valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt
 • Til korrekt anvendelse af støtteben
 • Mobile kraners begrænsninger i forhold til vejrliget
 • Anvendelse og beregning af ballast
 • Valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrekt
Efter endt uddannelse kan deltageren:
 • Betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
 • Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
 • Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
 • Vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
 • Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
 • Tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
 • Aflæse lastdiagrammer
 • Opstille mobile kraner korrekt

MOBILE KRANER >30 TONSMETER MED BALLAST

Denne certifikatuddannelse er for dig, der skal betjene mobile kraner med ballast, og som har en løfteevne på over 30 tonsmeter.

Adgangskrav: for at tage uddannelsen skal du være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at du er helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort.

Derudover skal du kunne dokumentere, at du har gennemført og bestået en af følgende uddannelser:

48644 Mobile kraner >8-30 t/tm med integreret kranbasis (10 dage), eller
Kranbasis samt 48643 Mobile kraner >8-30 t/tm (5 dage).

Kurset er for dig der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med ballast, med en løfteevne over 30 ton/tonsmeter og som tillige opfylder de specielle adgangskrav.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.Deltageren skal dokumentere, at have gennemført og bestået følgende uddannelser:48644 Mobile kraner >8-30 t/tm med integreret kranbasis (10 dage) eller Kranbasis samt 48643 Mobile kraner >8-30 t/tm (5 dage).

Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 ton/tonsmeter. Deltageren opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.3. Deltageren opnår endvidere supplerende færdigheder vedr. anvendelse af mobile kraner med ballast.

Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:

 • Risici forbundet med arbejde med mobile kraner
 • Mobile kraner opbygning og sikkerhedsanordninger
 • Mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
 • Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
 • Indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang
 • Reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner
 • Mobile kraners stabilitetsforhold
 • Jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne
 • Korrekt anvendelse af støtteben
 • Mobile kraners begrænsninger i forhold til vejrliget
 • Anvendelse og beregning af ballast
 • Valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrekt

Efter endt uddannelse kan deltageren:

 • Betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
 • Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
 • Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
 • Vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
 • Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
 • Tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
 • Aflæse lastdiagrammer
 • Opstille mobile kraner med ballast korrekt
 • Beregne og montere den nødvendige ballast på mobile kraner
 • Forstå konstruktioner herunder deres dimensioner, længder, breder, vægte og tyngdepunkter
 • Læse og anvende en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder at have kendskab til begreberne målafsætning, koter, afstande, vægte og anhugningspunkter

UDVIDELSE AF KRAN E TIL MOBILE KRANER >30 TONSMETER

Denne certifikatuddannelse er for dig, der allerede har Kran E, og som skal betjene mobile kraner med integreret kranbasis og en løfteevne på over 30 tonsmeter.

Adgangskrav: For at deltage skal du være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at du er helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort. Derudover skal du være i besiddelse af Kran E-certifikat (lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter) erhvervet før den 1. 1. 2018.

Kurset er for dig der er i besiddelse af E certifikat og har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 30 tonsmeter.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.Deltageren skal være i besiddelse af kran E - certifikat (lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter)erhvervet før den 1. 1. 2018.

Efter uddannelsen kan du udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.3 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Er du i tvivl?

Skulle du sidde og være i tvivl, i hvilken retning du bør gå, så tilbyder vi hos AMU Transport Danmark, at du kan tage kontakt til en uddannelseskonsulent, der kan give dig mere afklaring omkring dine muligheder og hjælpe dig på vejen videre i dine planer for fremtiden. Læs mere her om vores uddannelseskonsulenter.