Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.310,70
Info om fag
47648 - Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte der har/ønsker beskæftigelse indenfor glatførebekæmpelse/snerydning af veje, pladser, stier og fortove.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om emnet.
Deltageren kan handle i forhold til kendskab til miljøbelastning og sikkerhed og kan anvende forskellige typer af fejemaskiner.
Deltageren kan endvidere betjene mindre plove og saltspredere, beregnet til stier og fortove samt udføre simple af- og påmonteringer heraf.

Fagnummer: 47648 Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 1.327,75