Introduktion til transportarbejde i lufthavne

Kursuspris
AMU:
DKK 1.260,00
Uden for målgruppe:
DKK 7.232,00
Info om fag
48198 - Introduktion til transportarbejde i lufthavne

Målgruppe: Personer der ønsker beskæftigelse som transportarbejdere i lufthavne.

Beskrivelse: Deltageren er blevet introduceret til lufthavne som arbejdsplads, og deltageren kender hermed til de specielle krav, der stilles til adgang til en lufthavn. Dette omfatter fx ID godkendelse, bæretilladelse, adfærd Air side og Landside, Safety og security-begreber samt væsentlige lokalitetsbestemmelser.
Deltageren får kendskab til sprogbrug i lufthavne (engelsk), og deltageren kan anvende særlige fagtermer og begreber samt det fonetiske alfabet.
Deltageren får kendskab til specialkøretøjer, lastning og losning af fly, vedligeholdelse af flyplads samt lufthavnes manøvreområder, tankning af fly, håndtering og sortering af bagage, rengøring af fly samt aircraft servicing og afisning. Deltageren kan anvende sit kendskab indenfor bl.a. håndtering og sortering af baggage.
Deltageren får kendskab til relevante flytyper samt lufthavnslogistik og samarbejde.
Deltageren kan udføre relevante arbejdsfunktioner under hensyn til de arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige krav, der er gældende for branchen/ jobområdet.
Deltageren kan, på baggrund af deres styrkede indsigt i branchens fagområder, jobfunktioner og udviklingen i kvalifikationskrav, tage stilling til egne job og videreuddannelsesmuligheder inden for branchen.

Fagnummer: 48198 Introduktion til transportarbejde i lufthavne Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.340,00 Uden for målgruppe: DKK 7.654,50