Klinisk risikoaffald

Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 2.095,90
Info om fag
43969 - Klinisk risikoaffald

Målgruppe: Chauffører/skraldemænd med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere, selvstændige vognmænd.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i fraktioner af klinisk risikoaffald samt aflæsningsforhold på anlæg specielt indrettede og godkendt til forbrænding af denne affaldstype, foretage af- og pålæsning og transport på en sikker og forsvarlig måde. Arbejdet omfatter håndtering af klinisk risikoaffald i henhold til de gældende regler på området, risikovurdering på baggrund af emballageforskrifter, ulykkes- og sygdomsrisici, korrekt adfærd i tilfælde af uheld og ved beskadiget emballage. Endelig kan deltageren træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger/brug af personlige værnemidler, hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, tunge eller hyppige løft samt efterleve ADR-forskrifterne generelt og specifikt i klasse 6.2 - smittefarlige stoffer.
Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse herom.

Fagnummer: 43969 Klinisk risikoaffald Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 2.214,90