Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj

Kursusinformation

Er du 21 år eller derover, når du starter på uddannelsen? Og har du haft kørekort kategori B (almindelig bil) i mindst 3 år, inden du starter på uddannelsen? Så kan du tage et taxi-kørekort på blot 10 dage.

  • Du får kendskab til arbejdsmiljø, færdselslovgivning, taxilovgivning og befordring af særlige grupper.
  • Du lærer at føre og betjene køretøjet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
Kursuspris
AMU:
DKK 1.260,00
Uden for målgruppe:
DKK 11.037,00
Info om fag
48652 - Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj

Målgruppe: Personer, der ønsker at udføre taxikørsel, kørsel for offentlig myndighed samt limousinekørsel og som desuden opfylder følgende krav:- Er 21 år eller derover ved uddannelsens påbegyndelse - Har haft kørekort kategori B (almindelig bil), inden uddannelsens påbegyndelse, i mindst 3 år.

Beskrivelse: Deltageren kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig persontransport i regi af taxikørsel i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser, kørsel for offentlig myndighed, samt limousinekørsel, på baggrund af kendskab til brancherettede emner inden for:
Arbejdsret
Færdselslovgivning
Arbejdsmiljø og ergonomi
Befordring af særlige grupper
Kundeservice
Konflikthåndtering og kommunikation
Førstehjælp
Taxilovgivning
Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og udviser rutineret, passagervenlig og energirigtig køreadfærd. Deltageren udviser endvidere defensiv kørestil og kan betjene og anvende GPS-udstyr.

Fagnummer: 48652 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.340,00 Uden for målgruppe: DKK 11.676,00