Lasteansvarlig på fly 1

Kursuspris
AMU:
DKK 630,00
Uden for målgruppe:
DKK 4.019,00
Info om fag
48232 - Lasteansvarlig på fly 1

Målgruppe: Personer, der på grundlæggende niveau arbejder som lasteansvarlig med lastning og losning af fly i forbindelse med turn around af fly.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, udføre de arbejdsopgaver som knytter sig til funktionen som lasteansvarlig.
Deltageren kan i samarbejde med lasteteamet foretage korrekt op - og afrigning af standplads, samt sikre at lastning og losning af fly foregår efter gældende regler.
Deltageren kan anvende lasteplaner for de forskellige flytyper og skriftlige arbejdsinstruktioner knyttet til funktionen som lasteansvarlig.
Deltageren kan, i samarbejde med pilot eller loadcontroller, kommunikere og disponere last hensigtsmæssigt og på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
Deltageren kan foretage rapportering af eventuelle afvigelser i lasteplanen og udføre afsluttende afrapportering efter gældende procedure.

Fagnummer: 48232 Lasteansvarlig på fly 1 Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 4.251,75