Lasteansvarlig på fly 1 - ajourføring

Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.745,60
Info om fag
48234 - Lasteansvarlig på fly 1 - ajourføring

Målgruppe: Personer, der grundlæggende niveau arbejder som lasteansvarlig med lastning og losning af fly i for-bindelse med turn around af fly, og som har brug for at få opdateret deres viden og færdigheder på grund af nye kundekrav eller regelændringer.Det anbefales, at deltageren har kvalifikationer, der svarer til 48232 Lasteansvarlig på fly 1 eller tilsvarende kvalifikationer

Beskrivelse: Deltageren kan udføre de arbejdsopgaver som knytter sig til funktionen som lasteansvarlig med baggrund i nye kundekrav eller regelændringer på området.
Deltageren kan i samarbejde med lasteteamet foretage korrekt op - og afrigning af standplads, samt sikre at lastning og losning af fly foregår efter gældende regler.
Deltageren kan anvende opdaterede lasteplaner for de forskellige flytyper og skriftlige arbejdsinstruktioner knyttet til funktionen som lasteansvarlig.
Deltageren kan, i samarbejde med pilot eller loadcontroller, kommunikere og disponere last hensigtsmæssigt og på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
Deltageren kan foretage rapportering af eventuelle afvigelser i lasteplanen og udføre afsluttende afrapportering.
Deltageren er ajourført i forhold til nye regler og erfaringer på området.

Fagnummer: 48234 Lasteansvarlig på fly 1 - ajourføring Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 1.844,70