Lasteansvarlig på fly 2 - ajourføring

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 987,80
Info om fag
48235 - Lasteansvarlig på fly 2 - ajourføring

Målgruppe: Personer, der på avanceret niveau arbejder som lasteansvarlig med lastning og losning af fly i forbin-delse med turn around af fly, og som har brug for at få opdateret deres viden og færdigheder inde for kvalitetsstandarter, kundekrav, produktionsafvikling og teamarbejde.Det anbefales, at deltageren har kvalifikationer, der svarer til 48232 Lasteansvarlig på fly 2 eller tilsvarende kvalifikationer

Beskrivelse: Deltageren kan anvende relevante kvalitetsstandarder i henhold til nye kundekrav eller regelændringer.
Deltageren kan, ud fra sit opdaterede kendskab til logistik og ressourcer, optimere produktionsafviklingen for lastning og losning af fly.
Deltageren kan anvende sin nye viden om teamarbejde i forhold til at kunne optimere, disponere og kommunikere omkring arbejdsopgaverne ved lastning og losning af fly.
Deltageren kan gennemføre koordinering med flybesætning, flyselskabsrepræsentanter og andre samarbejdspartnere ud fra sin ajourførte viden om de udfordringer, kulturforskelle kan skabe i samarbejdet med andre.

Fagnummer: 48235 Lasteansvarlig på fly 2 - ajourføring Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 1.042,35