Lasteansvarlig ved lastning og losning af fly

Kursuspris
AMU:
DKK 630,00
Uden for målgruppe:
DKK 4.019,00
Info om fag
45142 - Lasteansvarlig ved lastning og losning af fly

Målgruppe: Medarbejdere i lufthavne. Specielle adgangskrav: Uddannelsesbevis for Sikkerhed ved arbejde på forplads og ved flyside eller tilsvarende kvalifikationer samt gyldigt kørekort til minimum kategori B.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, udføre de arbejdsopgaver som knytter sig til funktionen som lasteansvarlig herunder; foretage korrekt op - og afrigning af standplads, samt sikre at lastning og losning af fly foregår efter gældende regler. Arbejdet - som kan foregå i samarbejde med loadcontroller - omfatter; anvendelse af lasteplaner for de forskellige flytyper og skriftlige arbejdsinstruktioner knyttet til funktionen som lasteansvarlig, samt korrekt rapportering af eventuelle afvigelser i lasteplanen og afsluttende afrapportering.

Fagnummer: 45142 Lasteansvarlig ved lastning og losning af fly Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 4.251,75