Lastning, losning af stykgods og bagage fly

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 987,80
Info om fag
49363 - Lastning, losning af stykgods og bagage fly

Målgruppe: Målgruppen er medarbejdere der, i samarbejde med Loadmaster, medvirker ved lastning, losning, sikring og stuvning af stykgods og løs bagage i fly ved hjælp af relevant udstyr i overensstemmelse med gældende regler, kundekrav, procedure og instruktioner.

Beskrivelse: Deltageren kan, i samarbejde med Loadmaster, medvirke ved lastning, losning, sikring og stuvning af stykgods og løs bagage i fly ved hjælp af relevant udstyr i overensstemmelse med gældende regler, kundekrav, procedure og instruktioner.

Deltageren kan udføre arbejdsprocesser omkring bagagetags og -kategorier herunder specialebagage (våben, husdyr m.m.), sammenkædning (reconciliations) samt bagageprocesser fra sortering til flyside.

Deltageren kan udføre arbejdsprocesser omkring cargomærkater og -kategorier herunder special cargo (farligt gods, følsom cargo, tungt gods m.m.) samt cargoprocesser fra sortering til flyside.

Deltageren kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt udføre korrekt radio- og lufthavnskommunikation efter gældende regler, procedure og instruktioner.

Fagnummer: 49363 Lastning, losning af stykgods og bagage fly Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 1.042,35