Lastning, losning og lastsikring af ULD i fly

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 987,80
Info om fag
49364 - Lastning, losning og lastsikring af ULD i fly

Målgruppe: Målgruppen er medarbejdere der laster, losser, sikrer og stuver ULD i fly ved hjælp af relevant udstyr i overensstemmelse med gældende regler, kundekrav, procedure og instruktioner.

Beskrivelse: Deltageren kan, i samarbejde med loadmaster, medvirke ved sikkerhedsmæssig korrekt lastning og losning af ULD i fly ved hjælp af relevant udstyr samt udføre håndtering af flyets ULD lastesystem og herunder identificere og kende konsekvenser ved fejl i flyets ULD låsesystem.

Deltageren kan udføre lastning og losning i overensstemmelse med de regler, kundekrav, procedure og instrukser, som gælder for sikring og afbalancering af fly.

Deltageren kan, i samarbejde med lastansvarlig, sikre korrekt placering og sikring af ULD i flyets lastrum.

Deltageren kan indstille til korrekt temperatur i lastrum i henhold til kundekrav og instruktion.

Deltageren kan identificere og rapportere fejl ved ULD enheder samt vurdere om beskadiget ULD er operativ (flytransportsikker med last).

Deltageren kan verificere forskellige ULD typer i henhold til deres prefix (herunder deres certificering, gulvflade og kontur).

Deltageren kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt udføre korrekt radio- og lufthavnskommunikation efter gældende regler, procedure og instruktioner.

Fagnummer: 49364 Lastning, losning og lastsikring af ULD i fly Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 1.042,35