Lastning og losning af enhedslaster i fly

Kursuspris
AMU:
DKK 378,00
Uden for målgruppe:
DKK 2.503,40
Info om fag
45243 - Lastning og losning af enhedslaster i fly

Målgruppe: Medarbejdere i lufthavne der udfører opgaver i forbindelse med lastning og losning af fly.Specielle adgangskrav: Uddannelsesbevis fra uddannelsen Gods og bagagehandling til og fra fly, eller tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, i samarbejde med den sikkerhedsansvarlige og efter skriftlig og mundtlig instruks, foretage sikkerhedsmæssig korrekt lastning og losning af enhedslaster i fly ved hjælp af relevant udstyr. Arbejdet omfatter lastning og losning i overensstemmelse med de regler og principper, som gælder for sikring og afbalancering af fly. Deltageren kan transportere enhedslaster til og fra flyside, samt manøvrere, til- og frakoble relevant udstyr under overholdelse af færdselslovens og lufthavnens sikkerheds- og arbejdsmiljøregler. Under udførelsen af arbejdet kan deltageren anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Deltageren kan desuden foretage dagligt eftersyn af det anvendte udstyr.

Fagnummer: 45243 Lastning og losning af enhedslaster i fly Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 2.647,05