Letbanefører litrauddannelse

Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.991,60
Info om fag
48418 - Letbanefører litrauddannelse

Målgruppe: Medarbejdere der skal udføre manuel fremføring af letbane tog.

Beskrivelse:
Deltageren kan anvende sit kendskab til litra nr. 2 til at udføre sikker kørsel i normal drift af letbanetog samt sikker kørsel under uregelmæssigheder.
Deltageren kan, ud fra sit kendskab til materiellets opbygning og konstruktion, udføre sikkerhedsinspektioner af letbanekøretøjer ved vagtstart, foretage relevant klargøring, foretage korrekt betjening af udstyr i førerrumskabinen og resten af køretøjet samt ved vagtafslutning forestå overlevering af køretøjet til vedligehold og kvalitetsrapportering.
Deltageren kan anvende relevant kommunikationsudstyr samt udføre kommunikation med trafikledelsen (OCC) om relevante drifts- og sikkerhedsmeldinger.
Deltageren kan anvende letbanetogets højttalersystem samt udføre effektiv og sikker information til passagerer ved brug af togets højtalersystem og anvendelse af hensigtsmæssig kommunikationsteknik.

Fagnummer: 48418 Letbanefører litrauddannelse Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 2.104,70