Letbanefører Styringsmedarbejder OCC

Kursuspris
AMU:
DKK 3.150,00
Uden for målgruppe:
DKK 22.250,00
Info om fag
48419 - Letbanefører Styringsmedarbejder OCC

Målgruppe: Medarbejdere der skal udføre opgaver som styringsmedarbejder i forbindelse med drift af letbane tog

Beskrivelse:
Deltageren kan anvende sit kendskab til opbygning af infrastrukturen, herunder værksteder, vigespor m.m., til at udføre relevante trafikstyringsopgaver i forbindelse med afvikling af den daglige drift.
Deltageren kan udføre daglig betjening af relevant udstyr i trafikstyringscentralen i forbindelse med afvikling af den daglige drift.
Deltageren kan, ud fra sit kendskab til materiellets opbygning og konstruktion, udføre relevant trafikstyring i forbindelse med afvikling af den daglige drift.
Deltageren kan anvende sit kendskab til driftsforskrifter, trafikale regler m.m. til at udføre relevante opgaver i trafikstyringscentralen i forbindelse med afvikling af den daglige drift med størst mulig punktlighed i henhold til gældende køreplaner og driftsprocedure.
Deltageren kan udføre trafikledelse ved driftsforstyrrelser, køreplansforsinkelser, hændelser og ulykker i vejtrafikken og i eget trace samt beredskab.
Deltageren kan anvende sit kendskab til styring af signaler, sporskifter, overkørsler, sporspærringer, kørestrøm, togkontrolanlæg, uheldshåndtering, sikkerhedsmeldinger, beredskabs- og sikringsplaner, uregelmæssigheder samt rapportering.
Deltageren kan anvende trafikstyringscentralens kommunikationsudstyr til, via letbanetogets højttalersystem, at udføre effektiv og sikker information til passagerer ved anvendelse af hensigtsmæssig kommunikationsteknik.
Deltageren kan anvende relevant kommunikationsudstyr samt udføre kommunikation med letbanefører om relevante drifts- og sikkerhedsmeldinger.

Fagnummer: 48419 Letbanefører Styringsmedarbejder OCC Varighed 25 dage AMU-pris: DKK 3.350,00 Uden for målgruppe: DKK 23.548,75