Lufthavnslogistik, ajourføring

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 987,80
Info om fag
47923 - Lufthavnslogistik, ajourføring

Målgruppe: Transportarbejdere i lufthavne.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse optimere arbejdsprocesser ved at bruge sin erfaring om forhold i den geografiske placering af logistikfunktioner, herunder virksomheder, aktører, funktioner og myndigheder i lufthavnen.
Deltageren har opdateret kendskab til funktioner, materiel, teknologi og anvendelse af udstyr og køretøjer, der benyttes i lufthavnen. Deltageren har desuden fået opdateret viden om gældende regionale, nationale og internationale bestemmelser for safety og security i lufthavnen, herunder færdselsloven og lufthavnens særlige sikkerhedsregler.
Deltageren har desuden lært om betydningen af at planlægning og koordinering mellem forskellige aktører i en lufthavn sker ud fra et helhedssyn, og deltageren kan på den baggrund indgå i det daglige samarbejde ud fra en forståelse for betydningen af egen arbejdsfunktion i forhold til den samlede logistik i lufthavnen.
Deltageren kan ligeledes anvende de grundlæggende procedurer vedrørende afrapportering i forbindelse med afvigelser og uregelmæssigheder til relevante myndigheder og samarbejdspartnere.

Fagnummer: 47923 Lufthavnslogistik, ajourføring Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 1.042,35