Lufthavnslogistik, proces og samarbejde

Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.745,60
Info om fag
47922 - Lufthavnslogistik, proces og samarbejde

Målgruppe: Transportarbejdere i lufthavne.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse orientere sig i forhold til den geografiske placering af logistikfunktioner, herunder virksomheder, aktører, funktioner og myndigheder, i lufthavnen.
Deltageren har kendskab til funktioner, materiel og teknologi, der anvendes i lufthavnen indenfor brancheområdet, samt til betydningen af at agere efter gældende regionale, nationale og internationale bestemmelser for safety og security i lufthavnen og lufthavnens særlige sikkerhedsregler.
Deltageren kan ligeledes anvende de grundlæggende procedurer vedrørende afrapportering i forbindelse med afvigelser og uregelmæssigheder til relevante myndigheder og samarbejdspartnere.
Deltageren har desuden lært om betydningen af, at planlægning og koordinering mellem forskellige aktører i en lufthavn sker ud fra et helhedssyn, og deltageren kan på den baggrund indgå i det daglige samarbejde ud fra en forståelse for betydningen af egen arbejdsfunktion i forhold til processer for den samlede logistik i lufthavnen.

Fagnummer: 47922 Lufthavnslogistik, proces og samarbejde Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 1.844,70