Manøvrering af specialkøretøjer, ground handling

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 987,80
Info om fag
47927 - Manøvrering af specialkøretøjer, ground handling

Målgruppe: Transportarbejdere i lufthavne.

Beskrivelse:
Deltageren kan, under vanskelige forhold, manøvrere med specialkøretøjer og specialudstyr som anvendes ved transportarbejde i lufthavnen indenfor groundhandling som f.eks.: hybrid traktorer, selvkørende flytrapper og pallet transporter.
Deltageren kan foretage korrekt funktionstjek, fejlsøgning, og rapportering af fejl og mangler.
Arbejdet kan udføres i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljøregler, færdselsregler, kundekrav, regionale regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader.
Deltageren kan også, i tilfælde af skader eller ulykker, foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og virksomhedsspecifikke forsikringsforhold udfylde skadesanmeldelser.

Fagnummer: 47927 Manøvrering af specialkøretøjer, ground handling Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 1.042,35