Manøvrering,ajour specialkøretøj flytrafikområder

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 987,80
Info om fag
47929 - Manøvrering,ajour specialkøretøj flytrafikområder

Målgruppe: Transportarbejdere i lufthavne.

Beskrivelse: Deltageren kan, under vanskelige forhold, manøvrere og betjene et eller flere af følgende specialkøretøjer og specialudstyr (fejemaskiner, sneslynger, traktorer med påmonteret udstyr, glatførebekæmpelsesmateriel, bugseringsudstyr m.m.) på flytrafikerede områder (manøvreområder, forpladsområde og rullevej) ud fra nye procedure, regler og funktionalitet i køretøjsbetjening.
Deltageren kan agere sikkert og forsvarligt på området og har det nødvendige kendskab til dag og natmarkeringer på flytrafikerede områder. Deltageren kan foretage korrekt radiokommunikation med flyvesikringstjenesten og andre aktører.
Deltageren kan foretage korrekt funktionstjek, fejlsøgning, og rapportering af fejl og mangler.
Arbejdet kan udføres i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljøregler, færdselsregler, kundekrav, regionale regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader.
Deltageren kan også i tilfælde af skader eller ulykker foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og virksomhedsspecifikke forsikringsforhold udfylde skadesanmeldelser.

Fagnummer: 47929 Manøvrering,ajour specialkøretøj flytrafikområder Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 1.042,35