Manøvrering,specialkøretøjer flytrafik områder

Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.745,60
Info om fag
47928 - Manøvrering,specialkøretøjer flytrafik områder

Målgruppe: Transportarbejdere i lufthavne.

Beskrivelse: Deltageren kan, under vanskelige forhold, manøvrere og betjene et eller flere af følgende specialkøretøjer og specialudstyr (fejemaskiner, sneslynger, traktorer med påmonteret udstyr, glatførebekæmpelsesmateriel, bugseringsudstyr m.m.) på flytrafikerede områder (manøvreområder, forpladsområde og rullevej).
Deltageren kan agere sikkert og forsvarligt på området og har det nødvendige kendskab til dag og natmarkeringer på flytrafikerede områder. Deltageren kan foretage korrekt radiokommunikation med flyvesikringstjenesten og andre aktører.
Deltageren kan foretage korrekt funktionstjek, fejlsøgning, og rapportering af fejl og mangler.
Arbejdet kan udføres i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljøregler, færdselsregler, kundekrav, regionale regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader.
Deltageren kan også i tilfælde af skader eller ulykker foretage korrekt alarmering, og på baggrund af sin viden om generelle og virksomhedsspecifikke forsikringsforhold udfylde skadesanmeldelser.

Fagnummer: 47928 Manøvrering,specialkøretøjer flytrafik områder Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 1.844,70