Manuel fremføring af førerløst tog

Kursuspris
AMU:
DKK 1.512,00
Uden for målgruppe:
DKK 10.799,60
Info om fag
48376 - Manuel fremføring af førerløst tog

Målgruppe: Medarbejdere der udfører opgaver i forbindelse med manuel fremføring af førerløst tog (bl.a. rangering).

Beskrivelse: Deltageren kan anvende sit kendskab til driftsformen på jernbaner med førerløse tog, reglerne for manuel fremføring af førerløst tog (bl.a. rangering) og færden langs spor i drift på jernbaner med førerløst tog til sikker fremførsel af førerløst tog i manuel kørselsform samt sikker færdsel i infrastrukturen.

Deltageren kan udføre fejlsøgning og fejlmelding samt udbedring af mindre tekniske fejl på det førerløse tog på baggrund af sin viden om togtets tekniske opbygning (mekanisk og elektrisk) samt togkontrolsystemet (ATC) og togets indretning herunder døre og førerbord samt sikkerhedsmæssige installationer som nødstop, brandslukker m.m.

Deltageren kan udføre entring (skaffe sig adgang til låst tog) og exit (lukning) af tog på og udenfor stationer uanset driftsform.

Deltageren kan overføre det førerløse tog fra automatisk til manuel driftsform og udføre manuel kørsel (bl.a. rangering) og standsning af toget samt kontrollere, at sporet er farbart og sporskifteposition er korrekt under kørslen. Efterfølgende skal deltageren kunne overføre toget til automatisk driftsform.

Deltageren kan deltage i manuel sammen- og frakobling af tog samt kørsel og standsning af sammenkoblede tog.

Deltageren kan fra førerløst tog i automatisk driftsform udføre overvågning af sporets farbarhed og varsling af personer i spor.

Deltageren kan foretage tømning og evakuering af passagerer fra tog på station og mellem stationer samt instruere passagerne i sikker færdsel i spor.

Deltageren kan anvende togets højttalersystem samt udføre effektiv og sikker information til passagerer ved brug af togets højtalersystem og anvendelse af hensigtsmæssig kommunikationsteknik.

Deltageren kan anvende kommunikationsradio samt udføre radiokommunikation med trafiklederen om relevante sikkerhedsmeldinger.

Fagnummer: 48376 Manuel fremføring af førerløst tog Varighed 12 dage AMU-pris: DKK 1.608,00 Uden for målgruppe: DKK 11.428,20