Manuel fremføring af førerløst tog - ajourføring

Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.991,60
Info om fag
48377 - Manuel fremføring af førerløst tog - ajourføring

Målgruppe: Medarbejdere der forstsat skal kunne udføre opgaver i forbindelse med manuel fremføring (bl.a. rangering) af førerløst tog.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse på sikkerhedsmæssig korrekt måde fortsat manuelt fremføre førerløst tog i alle kørselsformer (bl.a. rangering) under iagttagelse af eget og andres ansvar samt opgaver jf. gældende regler og procedurer. Deltageren kan desuden fortsat kommunikere klart og tydeligt med trafikleder om togets fremførsel, anvende togets højttalersystem og øvrige sikkerhedsudstyr samt ved nødsituation tømme toget for passagerer. Yderligere kan deltageren fortsat udføre fejlsøgning og fejlretning samt udbedre mindre fejl på toget.

Fagnummer: 48377 Manuel fremføring af førerløst tog - ajourføring Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 2.104,70