ADR Grundkursus + Kl. 1 + Kl. 7

ADR grund- og specialiseringskursus til dig der skal transportere farligt gods i emballager, inklusive farligt gods i klasse 1 og klasse 7 både nationalt og internationalt.