Materielsikkerhed på jernbanemateriel, bogi p-tog

Kursuspris
AMU:
DKK 378,00
Uden for målgruppe:
DKK 2.872,40
Info om fag
48705 - Materielsikkerhed på jernbanemateriel, bogi p-tog

Målgruppe: Personer, der skal udføre fejlsøgning samt lettere vedligeholdelse og reparation på jernbanemateriel inden for persontog

Beskrivelse: Deltageren kan udføre fejlsøgning samt lettere vedligeholdelse og reparation på togets bogier dvs. træk- og stødapparater, trykluft- og bremsesystemer, hjul m.m.i forbindelse med klargøring af jernbanemateriel inden for persontog.
Deltageren har det nødvendige kendskab til gældende manualer, sikkerhedsregler og -procedure for det pågældende togmateriel, som medarbejderen skal udføre fejlsøgning samt lettere vedligeholdelse og reparationer på.
Deltageren har det nødvendige kendskab til det pågældende togmateriel, som medarbejderen skal udføre fejlsøgning samt lettere vedligeholdelse og reparationer på.
Deltageren har den nødvendige faglige kompetence for at kunne udføre fejlsøgning samt lettere vedligeholdelse og reparationer på det pågældende togmateriel.
Deltageren kan desuden søge og registrere de nødvendige data før og efter fejlsøgning m.m. i relevante indrapporteringssystemer.

Fagnummer: 48705 Materielsikkerhed på jernbanemateriel, bogi p-tog Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 3.037,05