Metrosteward, grunduddannelse

Kursuspris
AMU:
DKK 6.300,00
Uden for målgruppe:
DKK 44.270,00
Info om fag
47361 - Metrosteward, grunduddannelse

Målgruppe: Personer, der gerne vil arbejde som Metrosteward på de københavnske metrolinjer.

Beskrivelse: Deltageren kan udføre driftsopgaver herunder fremføring af metrotog samt kundeserviceopgaver i henhold til funktionsbeskrivelsen som Metrosteward. Metrostewarderne har ansvar for, at passagererne føler sig trygge, når de bruger metroen. De skal svare på spørgsmål fra passagererne og udføre kundeservice. Derudover udfører de lettere rengøring på stationerne og kontrollerer billetter. De spiller en vigtig rolle i forhold til sikkerhed og skal om nødvendigt kunne køre toget, yde førstehjælp, evakuere passagerer m.m.
Deltageren kan medvirke til:
Sikre normale driftsforhold for metrotog
Passagersikkerhed ved unormale driftsforhold
Deltageren kan anvende sit kendskab til:
Arbejdsopgaver i kontrolrum f.eks. i forbindelse med fremføring af metrotoget
Relevante jernbanesikkerhedsregler og metroens samlede infrastruktur til at kunne færdes sikkert i metroens infrastruktur ved normale og unormale driftsforhold
Relevante arbejdsmiljøanvisninger, personlig sikkerhed og ergonomi
Deltageren kan anvende:
Tekniske hjælpemidler i forhold til fremføring af metrotog f.eks. fremførsel af toget, entring og exit af toget i fejltilstand, identifikation af tekniske fejl, sammen- og frakobling af metrotog.
Tekniske systemer i forbindelse med vagtplanlægning, registrering af opgaver, videoovervågning
Deltageren kan udføre:
Sikring af passagerers sikkerhed ved f.eks. evakuering, ulykker
Kommunikation til passagerer, trafikledelse, kontrolrum og myndigheder
Kundeservice overfor passagerer om takstsystem, brug af billetmaskine m.m. samt service overfor særlige målgrupper f.eks. turister og handicappede.
Konflikthåndtering i forbindelse med passagerkontakt bl.a. ved kontrol af rejsehjemmel

Fagnummer: 47361 Metrosteward, grunduddannelse Varighed 50 dage AMU-pris: DKK 6.700,00 Uden for målgruppe: DKK 46.857,50