Design_uden_navn_(7)

Økonomiske oplysninger

Ansatte - ufaglærte og faglærte

For disse medarbejdere koster AMU-kursusdeltagelse kr. 128,- pr. dag. (2022)
Der kan søges VEU- og befordringsgodtgørelse. VEU-godtgørelsen udgør max. kr. 893,- pr. dag (2022). Får medarbejderen løn under uddannelsen, er det obligatorisk at søge VEU-godtgørelsen digitalt på
www.voksenuddannelse.dk
Udgør afstanden mellem uddannelsessted og deltagerens bopæl mere end 60 km pr. dag, kan der søges om tilskud til indkvartering, som max. udgør kr. 500,- pr. døgn.

Ansatte med en højere videregående uddannelse

Der skal betales fuld pris for kursusdeltagelsen, og der ydes ikke VEU- og befordringstilskud og heller ikke tilskud til indkvartering. Dog kan der søges VEU- og befordringstilskud samt tilskud til indkvartering, hvis deltageren ikke har brugt sin højere uddannelse inden for de seneste 5 år. I dette tilfælde skal der dog stadig betales fuld pris for kursuspladsen.

*Ved en højere videregående uddannelse forstås en uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau.

Ledige

Der er særlige regler for ledige - kontakt dit lokale uddannelsessted, jobcenter eller din A-kasse.