Omskoling ny infrastruktur-ny litra, førerløst tog

Kursuspris
AMU:
DKK 1.008,00
Uden for målgruppe:
DKK 7.276,40
Info om fag
48762 - Omskoling ny infrastruktur-ny litra, førerløst tog

Målgruppe: Medarbejdere der tidligere har opnået kvalifikation til manuel fremføring af førerløst tog og nu skal omskoles til anden førerløs infrastruktur og andet førerløst materiel (litra).

Beskrivelse: Deltageren kan på ny førerløs infrastruktur anvende sit kendskab til driftsformen med tilhørende nye regler for manuel fremføring af førerløst tog (bl.a. rangering) og nye regler for færden langs spor i drift.

Deltageren kan udføre sikker fremførsel af nyt førerløst tog (ny litra) i manuel kørselsform samt sikker færdsel i ny infrastruktur.

Deltageren kan på ny litra udføre fejlsøgning og fejlmelding samt udbedring af mindre tekniske fejl på det førerløse tog på baggrund af sin viden om togtets tekniske opbygning (mekanisk og elektrisk) samt togkontrolsystemer (ATC/CBTC) og togets indretning herunder døre og førerbord samt sikkerhedsmæssige installationer som nødstop, brandslukker m.m.

Deltageren kan udføre entring (skaffe sig adgang til låst tog) og exit (lukning) af ny litra på og udenfor stationer uanset driftsform.

Deltageren kan overføre det nye førerløse tog fra automatisk til manuel driftsform og udføre manuel kørsel (bl.a. rangering) og standsning af toget samt kontrollere, at sporet er farbart og sporskifteposition er korrekt under kørslen. Efterfølgende skal deltageren kunne overføre toget til automatisk driftsform.

Deltageren kan deltage i sammen- og frakobling af nye tog samt kørsel og standsning af de sammenkoblede tog.

Deltageren kan, fra nyt førerløst tog i automatisk driftsform, udføre overvågning af sporets farbarhed og varsling af personer i spor.

Deltageren kan foretage tømning og evakuering af passagerer fra det nye tog på station og mellem stationer samt instruere passagerne i sikker færdsel i spor.

Deltageren kan anvende det nye togs højttalersystem samt udføre effektiv og sikker information til passagerer ved brug af togets højtalersystem og anvendelse af hensigtsmæssig kommunikationsteknik.

Deltageren kan anvende det nye kommunikationsradiosystem samt udføre radiokommunikation med trafiklederen om relevante sikkerhedsmeldinger.

Fagnummer: 48762 Omskoling ny infrastruktur-ny litra, førerløst tog Varighed 8 dage AMU-pris: DKK 1.072,00 Uden for målgruppe: DKK 7.698,80