Personbefordring

Hvis du gerne vil arbejde med personbefordring, er der nogle særlige krav, du skal leve op til, før du kan køre med passagerer i fx bus og rutebil. Det gælder både store bybusser og rutebiler samt mindre busser, der fx anvendes til transport af syge og handicappede. I arbejdet som chauffør er det dig, der står for bl.a. planlægning, billettering og sikkerhed, og du er samtidig virksomhedens ansigt udadtil.

Bus
BAB (befordring af bevægelseshæmmede)
BAB (befordring af bevægelseshæmmede)
EU-efteruddannelse bus
EU-efteruddannelse bus
Ajour Rute
Ajour Rute
Ajour Turist
Ajour Turist
Hængerkort til Bus
Hængerkort til Bus
Taxa
Kurser:
National og international personbefordring med bus
Personbefordring med bybus og rutebil
Personbefordring med metro og letbane
Personbefordring med mindre køretøjer
Transportoptimering