PRM håndtering og forflytning til og fra fly

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 987,80
Info om fag
48236 - PRM håndtering og forflytning til og fra fly

Målgruppe: Personer, der arbejder med forflytning af handicappede og bevægelseshæmmede personer til, fra samt ind i og ud af fly i forbindelse med flyankomst og flyafgang.

Beskrivelse: Deltageren kan håndtere og forflytte passagerer med reduceret mobilitet (PRM) til og fra fly. Deltageren har viden om forskellige handicap, sygdom, aldring og passagerrettigheder. Deltageren har viden om håndtering og betjening af bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr (manuel og elektrisk kørestole m.m.).
Deltageren kan betjene køretøjers specielle liftudstyr (f.eks. ambulift) på en passagervenlig måde, anvende korrekt løfte- og bæreteknik og gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj.
Deltageren har forståelse for ergonomiske korrekte arbejdsmetoder, samt et indgående kendskab til de hjælpemidler virksomheden stiller til rådighed.
Deltageren har kendskab til de nationale og internationale regler, som er gældende på området vedrørende passagerer med handikap og nedsat mobilitet.
Deltageren har kendskab til forskellige flytyper, boarding procedure samt disembarking procedure i forbindelse med PRM opgaver.
Deltageren har en forståelse for kommunikation med bevægelseshæmmede omkring den forestående PRM håndteringsopgave, på en måde som tager hensyn til deres specielle kulturelle, fysiske og psykiske situation

Fagnummer: 48236 PRM håndtering og forflytning til og fra fly Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 1.042,35