Varebil_Efteruddannelse_for_varebilschauff__rer(1)

Recertificering af varebilsuddanneslen

Efteruddannelsen for varebilschauffører er et 2-dags kursus, som giver en ajourføring i de nyeste regler inden for området og dermed også en opdateret viden om emner fra kvalifikationsuddannelsen.