Registrering af data i lufthavnens it-systemer

Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.745,60
Info om fag
47860 - Registrering af data i lufthavnens it-systemer

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte medarbejdere, der udfører opgaver i forbindelse med logistik-, service- og forsyningsfunktioner i en lufthavn.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse kan deltageren registrere og rapportere data fra it baserede service og styresystemer ud fra sit kendskab til systemernes opbygning og struktur. Uddannelsen omfatter brug af såvel lufthavnens servicesystemer, som brug af branchespecifikke regionale, nationale og internationale informations-, planlægnings- og sikkerhedssystemer i relation til jobområdet, fx i forbindelse med registrering og rapportering af data for bagage og passagerer, vægt/balance, trafikinformation og vejrdata. Deltageren kan anvende de relevante systemer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver og forstår betydningen af at registrere og rapportere opdaterede og korrekte data. Deltageren kan efter gennemført uddannelse indgå i samarbejdet om vedligeholdelse af de relevante it-systemer ud fra et brugersyn og under hensyntagen til myndighedernes og kunders krav til sikkerhed og service.

Fagnummer: 47860 Registrering af data i lufthavnens it-systemer Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 1.844,70