Sættevogn

Kursus er til dig, der som en del af dit erhverv skal kunne betjene sættevogn og lastbil korrekt. Dette kursus giver dig de bedste forudsætninger for at kunne køre landevejs- og bykørsel med tungt lastet sættevogn. Du lærer blandt andet at til- og frakoble korrekt, foretage kontrol, eftersyn og vedligeholde koblingsdelene.