Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods kap. 1.3

Til dig der beskæftiger sig med af- og pålæsning, lager- og terminalarbejde samt dokumentbehandling af farligt gods, eller som gerne vil beskæftige sig med disse emner.