Skubning af fly

Kursuspris
AMU:
DKK 630,00
Uden for målgruppe:
DKK 4.019,00
Info om fag
47924 - Skubning af fly

Målgruppe: Transportarbejdere i lufthavne.

Beskrivelse: Deltageren kan, gennem teori om lufthavnens sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, færdselsloven, særlige regler for de enkelte flytyper og lufthavnslogistik, foretage skubning af fly til korrekt placering ved hjælp af relevant udstyr.
Deltageren kan, evt. i samarbejde med opstarts ansvarlig eller vinkemand, udføre til/frakørsel og til/frakobling af udstyr og gennemføre relevante nødprocedurer, herunder korrekt fejlmelding, i tilfælde af fejl på udstyret.
Deltageren kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger, og deltageren kan anvende radio- og lufthavnskommunikation efter gældende regler herunder gennemføre korrekt kommunikation i forbindelse med evt. tilbagetrækning af fly i tilfælde af overstyring.
Deltageren kan desuden foretage dagligt eftersyn af relevante køretøjer og afgøre hvorvidt eventuelle funktionsfejl kræver værkstedsassistance, samt foretage korrekt fejlmelding.

Fagnummer: 47924 Skubning af fly Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 4.251,75