Skubning af fly, ajourføring

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 987,80
Info om fag
47925 - Skubning af fly, ajourføring

Målgruppe: Transportarbejdere i lufthavne.

Beskrivelse: Deltageren er ajourført i forhold til nye regler og erfaringer indenfor skubning af fly til korrekt placering ved hjælp af relevant udstyr.
Deltageren kan, evt. i samarbejde med opstarts ansvarlig eller vinkemand, foretage til/frakørsel og til/frakobling af udstyr samt gennemføre relevante nødprocedurer, herunder korrekt fejlmelding i tilfælde af fejl på udstyret.
Deltageren kan anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger og deltageren kan anvende radio- og lufthavnskommunikation efter gældende regler, herunder gennemføre korrekt kommunikation i forbindelse med evt. tilbagetrækning af fly i tilfælde af overstyring.
Endelig kan deltageren foretage dagligt eftersyn af relevante køretøjer og afgøre hvorvidt eventuelle funktionsfejl kræver værkstedsassistance, samt foretage korrekt fejlmelding.

Fagnummer: 47925 Skubning af fly, ajourføring Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 1.042,35