specialkøretøjer, grundlæggende ground handling

Kursuspris
AMU:
DKK 378,00
Uden for målgruppe:
DKK 2.503,40
Info om fag
47926 - specialkøretøjer, grundlæggende ground handling

Målgruppe: Transportarbejdere i lufthavne.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse kan deltageren udføre manøvrering og transportarbejde med lastebånd, traktor med tilkoblet udstyr samt manuelle passagertrapper.
Arbejdet kan udføres i overensstemmelse med de gældende arbejdsmiljøregler, færdselsregler, kundekrav, regionale regler og procedurer på en sådan måde, at personer, gods og materiel ikke påføres skader.
Deltageren kan foretage korrekt funktionstjek, fejlsøgning, rapportering og alarmering samt på baggrund af sin viden udfylde skadesanmeldelser.

Fagnummer: 47926 specialkøretøjer, grundlæggende ground handling Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 2.647,05