Storskrald

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.162,95
Info om fag
43968 - Storskrald

Målgruppe: Chauffører/skraldemænd med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere, selvstændige vognmænd.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i fraktioner samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport af storskrald på en sikker og forsvarlig måde. Arbejdet omfatter håndtering af storskrald efter de gældende regler på området, herunder vejledning af borgere om, hvordan mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes, og hvordan storskrald skal sorteres. Endelig kan deltageren anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.

Fagnummer: 43968 Storskrald Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 1.177,45