Suppleringskursus færdselsregulering særtransport

Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 2.095,90
Info om fag
48147 - Suppleringskursus færdselsregulering særtransport

Målgruppe: Suppleringsuddannelsen retter sig mod faglærte el. ufaglærte chauffører der allerede har gennemført og bestået grundkursus, Færdselsregulering i forbindelse med særtransport, eller har opnået dispensation fra Rigspolitiet om gennemført relevant og sammenligneligt kursus fra andet land end Danmark.

Beskrivelse: Deltageren er opdateret i forhold til sit kendskab til færdselsregulering i forbindelse med særtransporter. Deltageren kan med baggrund i teori og praktiske øvelser udføre færdselsregulering i praksis i forbindelse med særtransporter jf. bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter.
Deltagen har kendskab til følgende emner:

Relevant lovgivning
Adfærd, roller og ansvarsfordeling
Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis
Planlægning og gennemførsel af en særtransport
Anvendte køretøjer og materiel
Vejens opbygning og beskaffenhed
Håndtering af uheld og ulykker

Fagnummer: 48147 Suppleringskursus færdselsregulering særtransport Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 2.214,90