Suppleringskursus færdselsregulering særtransport

Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 2.095,90
Info om fag
48147 - Suppleringskursus færdselsregulering særtransport

Målgruppe: Suppleringsuddannelsen retter sig mod faglærte el. ufaglærte chauffører der allerede har gennemført og bestået grundkursus, Færdselsregulering i forbindelse med særtransport, eller har opnået dispensation fra Rigspolitiet om gennemført relevant og sammenligneligt kursus fra andet land end Danmark.

Beskrivelse: Deltageren er opdateret i forhold til sit kendskab til færdselsregulering i forbindelse med særtransporter. Deltageren kan med baggrund i teori og praktiske øvelser udføre færdselsregulering i praksis i forbindelse med særtransporter jf. gældende bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter.
Deltageren har kendskab til følgende emner:
- Relevant lovgivning
- Adfærd, roller og ansvarsfordeling
- Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis
- Planlægning og gennemførsel af en særtransport
- Anvendte køretøjer og materiel
- Vejens opbygning og beskaffenhed
- Håndtering af uheld og ulykker

Fagnummer: 48147 Suppleringskursus færdselsregulering særtransport Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 2.214,90