Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!

Suppleringskursus færdselsregulering særtransport

Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 2.095,90
Der er hold med tillægspris på dette kursus. Klik og se samlet kursuspris.
Info om fag

Målgruppe: Suppleringsuddannelsen retter sig mod faglærte el. ufaglærte chauffører der allerede har gennemført og bestået grundkursus, Færdselsregulering i forbindelse med særtransport, eller har opnået dispensation fra Rigspolitiet om gennemført relevant og sammenligneligt kursus fra andet land end Danmark.

Beskrivelse: Deltageren er opdateret i forhold til sit kendskab til færdselsregulering i forbindelse med særtransporter. Deltageren kan med baggrund i teori og praktiske øvelser udføre færdselsregulering i praksis i forbindelse med særtransporter jf. bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter.
Deltagen har kendskab til følgende emner:

Relevant lovgivning
Adfærd, roller og ansvarsfordeling
Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis
Planlægning og gennemførsel af en særtransport
Anvendte køretøjer og materiel
Vejens opbygning og beskaffenhed
Håndtering af uheld og ulykker

Fagnummer: 48147 Suppleringskursus færdselsregulering særtransport Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 2.095,90