Tank - forebyggelse af uheld og uheldsbekæmpelse

Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 2.095,90
Info om fag
46903 - Tank - forebyggelse af uheld og uheldsbekæmpelse

Målgruppe: Chauffører med primært operative opgaver, kørselsledere/- forvaltere og planlæggere samt selvstændige vognmænd.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:
• Skades- og uheldsbekæmpelse i forbindelse med tanktransport af farlige stoffer
• Brandbekæmpelse og miljøbeskyttelse


Deltageren kan på baggrund af denne viden og praktiske øvelser:
• Udvise praktisk forebyggende adfærd
• Behandle udstyr og/eller køretøj korrekt, så der ikke opstår uheld i forbindelse med anvendelse af udstyr og/eller køretøj
• Selvstændigt løse situationer, som kræver målrettet støttende og eller intervenerende indsats.

Fagnummer: 46903 Tank - forebyggelse af uheld og uheldsbekæmpelse Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 2.214,90