Tank - forebyggelse af uheld og uheldsbekæmpelse

Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 2.095,90
Info om fag

Målgruppe: Chauffører med primært operative opgaver, kørselsledere/- forvaltere og planlæggere samt selvstændige vognmænd.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om skades- og uheldsbekæmpelse i forbindelse med tanktransport af farlige stoffer, brandbekæmpelse og miljøbeskyttelse, selvstændigt løse situationer, som kræver målrettet støttende og eller intervenerende indsats.

Ligeledes kan deltageren gennem praktisk forebyggende adfærd kombinere og behandle udstyr og/eller køretøj korrekt, så der ikke opstår uheld i forbindelse med deltagerens anvendelse af udstyr og/eller køretøj. Dette opnås gennem praktiske øvelser med udstyr og køretøj.

I forbindelse med uddannelsen vil deltageren gennemgå en holdningsbearbejdende proces, hvor deltagerens adfærd understøttes, således at denne agerer i forhold til omgivelsernes påvirkninger og forventninger. Samtidig vil deltageren kunne anvende erfaringerne fra uddannelsen og sit daglige arbejde til at bedømme sine muligheder og afgøre hvilke opgaver, som kan varetages forud for det professionelle redningsmandskabs ankomst til skadestedet.
Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse herom.

Fagnummer: 46903 Tank - forebyggelse af uheld og uheldsbekæmpelse Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 2.124,90