Togklargøringsarbejde i spor

Kursuspris
AMU:
DKK 882,00
Uden for målgruppe:
DKK 4.299,80
Info om fag
40916 - Togklargøringsarbejde i spor

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personale der udfører Togklargøring på jernbanemateriel.

Beskrivelse: Deltageren kan indrette en arbejdsplads til gennemførelse af ”særligt arbejde”, sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt korrekt i både sikre og usikre områder. Særligt arbejde omfatter bl.a. almindelig togklargøring og lettere reparationer.

Deltageren kan udføre sikkerhedsmelding (kommunikation med trafikledelsen) samt oprette og nedtage sporspærring og bestille kørestrømsafbrydelse.

Deltageren kan vurdere graden af sikkerhedsmæssige tiltag (afstand til skinner, kørestrøm m.m.).

Deltageren kan desuden ledsage personer uden jernbanesikkerhedsuddannelse (passagerer, håndværkere m.m.) og materiel samt instruere personer uden jernbanesikkerhedsuddannelse.

Deltageren kan udfylde dokumentation på stedet (logbog) for sikkerhedsmeldinger og sikkerhedsmæssigt arbejde i forbindelse med udførelse af ikke planlagt arbejde.

Deltageren har kendskab til de nødvendige jernbanesikkerhedsprocedurer, jernbanesikkerhedsinstruktioner og jernbanesikkerhedsplaner for at kunne udføre sit arbejde.

Deltageren kan fungere som vagt ved f.eks. nedbrudt tog og andet arbejde på og ved jernbanen.

Fagnummer: 40916 Togklargøringsarbejde i spor Varighed 7 dage AMU-pris: DKK 938,00 Uden for målgruppe: DKK 4.550,95