Toilet - service på fly

Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.745,60
Info om fag
47921 - Toilet - service på fly

Målgruppe: Transportarbejdere i lufthavne.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse foretage toilet servicering af fly på relevante flytyper. Deltageren kan foretage til/frakørsel, til/frakobling, betjening af køretøjer og udstyr, nødprocedurer, samt tømning og påfyldning af væsker efter gældende regler herunder kloakregulativet.
Under udførelsen af arbejdet kan deltageren anvende lufthavnskommunikation efter gældende regler samt anvende hjælpe- og værnemidler og ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Deltageren kan endvidere foretage dagligt eftersyn af køretøjer og udstyr samt afgøre hvorvidt eventuelle funktionsfejl kræver værkstedsassistance, herunder foretage korrekt fejlmelding.

Fagnummer: 47921 Toilet - service på fly Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 1.844,70