Transport af sikkerhedskontrolleret luftfragt

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 987,80
Info om fag
48601 - Transport af sikkerhedskontrolleret luftfragt

Målgruppe: medarbejdere, der skal fungere enten som sikkerhedsansvarlige eller som chauffør ved transport af sikkerhedskontrolleret luftfragt.

Beskrivelse: Deltageren har det nødvendige kendskab til transportørens ansvar ved transport af sikkerhedsgodkendt luftfragt herunder kendskab til relevante myndighedskrav og den bagvedliggende nationale og internationale lovgivning.
Deltageren har kendskab til typer af trusler mod den civile luftfart
Deltageren kender kravene til uddannelse og dokumentation af virksomheder og personer, der udfører transport af sikkerhedskontrolleret luftfragt.
Deltageren kan anvende reglerne for nødvendige krav til køretøj (aflåseligt/forseglet lastrum m.m.) i forbindelse med transport af sikkerhedskontrolleret luftfragt.
Deltageren kan anvende reglerne for lastning af sikkerhedskontrolleret luftfragt, herunder kravene til opsyn.
Deltageren kan anvende reglerne for transport af sikkerhedskontrolleret luftfragt.
Deltageren kan anvende reglerne for overdragelse af sikkerhedskontrolleret luftfragt, herunder reglerne for indberetninger af unormale hændelser.
Deltageren kan anvende sin viden om defensiv og hensigtsmæssig trafikantadfærd til at sikre, at transporten af sikkerhedskontrolleret luftfragt foregår bedst muligt. Dette sker bl.a. med baggrund i kendskab til løbende risikovurdering for vanskelige og/eller pludseligt forekommende trafikale situationer herunder hensigtsmæssig anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik for store køretøjer.
Deltageren har viden om de situationer, som statistisk set forårsager flest ulykker/skader, herunder ved fremadrettet kørsel, bakning, inklusiv bakning til rampe og gennem låge/til bås.

Fagnummer: 48601 Transport af sikkerhedskontrolleret luftfragt Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 1.042,35