Transportpapirer inden for vejtransport

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 716,50
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen står åben for personer, der er i besiddelse af kørekort til kategori C1, C, C/E eller D1, D, erhvervsmæssig personbefordring.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, udvælge og anvende de dokumenter, attester og papirer, både som fysiske dokumenter eller som digitale dokumenter, der kræves ved transport af gods eller befordring af passagerer, nationalt såvel som internationalt.

Fagnummer: 45079 Transportpapirer inden for vejtransport Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 724,15