Turistbuschaufførens serviceydelser

Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.991,60
Info om fag
47442 - Turistbuschaufførens serviceydelser

Målgruppe: Personer, der har gyldigt kørekort til store køretøjer, kategori C/D, erhvervsmæssig personbefordring.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren viden om:
- Planlægning
- Informationssøgning
- Turistudflugter
- Passagerbefordring
- Kommunikationsprincipper
- Præsentationsteknik
- Serviceydelser
- Reklamation
- Konflikthåndtering
- Sygdom/dødsfald
- Myndighedskontakt
- Forsikringsforhold

Deltageren kan på baggrund af den viden:
- Planlægge turistkørsel
- Udføre turistkørsel
- Forestå kommunikation og information
- Være serviceminded
- Forestå kontakten til diverse myndigheder
- Håndtere sygdom/dødsfald under turen
- Håndtere evt. klager og reklamationer
- Guide passagerer angående forsikringsforhold

Fagnummer: 47442 Turistbuschaufførens serviceydelser Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 2.104,70