Uddannelse-Varebiler

Varebil eller varevogn

Få både en grund- og efteruddannelse hos AMU Transport Danmark

Sidder du og har et ønske om at kunne håndterer en varebil, og få muligheden for at kunne påtage dig ansvaret, om at levere folk pakker og gods?

Hos AMU Transport Danmark kan du få dine ønsker opfyldt. Hos os kan du på ganske få dage opkvalificer dig selv, der gør det muligt for dig at åbne op for en lang række muligheder inden for transportbranchen og gøre dig selv til en eftertragtet arbejdskraft.

Med en uddannelse i hånden er du på vej til at åbne dørene for dig selv. Du vil nemlig kunne bruges på en lang række af forskellige arbejdspladser, for lige nu sker der mange ting i transportsektoren, da det er en branche er der i rivende udvikling. Lige nu bliver der sendt flere og flere pakker afsted, end nogensinde før. Derfor vil du med en uddannelse også bane vejen til en branche, hvor der lige nu er brug for dig.

Så ønsker du dig at blive en eftertragtet arbejdskraft, kan du hos AMU Transport Danmark gør drømmen til virkelighed. Vi har kurserne der giver dig de helt nødvendige kompetencer og certificeringer for at kunne håndtere en varevogn.

Vi tilbyder at du kan erhverve dig varebil chaufføruddannelsen i et trygt, rummeligt og moderne uddannelsesmiljø, med dygtige og erfarne undervisere, der tager udgangspunkt i dine forudsætninger og behov, der sørger for, at du bliver klædt godt på til fremtidens opgaver med lige netop det du ønsker.
Vi er eksperter i kurser og efteruddannelser på transportområdet. Vores målgruppe er bred, og vi er vant til at have kursister med forskellig etnicitet, forudsætninger og behov.

Er du helt ny, og har du aldrig stiftet bekendtskab med transportbranchen, vil du skulle erhverve dig denne uddannelse som varebil chauffør, så du kan køre varevogne. Vi tilbyder både kvalifikationsuddannelse på tre dage og efteruddannelse på to. Efteruddannelse er vigtigt at huske, da det kræver at du gennemgår dette kursus hvert femte år. Uanset hvad vil du på AMU Transport Danmark, kunne blive parat til at løse nye arbejdsopgaver med dit bevis er du godt kørende, og kan køre i mod en ny og spændende fremtid på arbejdsmarkedet. For at komme i gang skal du blot være fyldt 18 år og kunne fremvise et gyldigt kørekort.

Grund uddannelsen

Grunduddannelsen for varebil chauffører er af tre dages varighed og har til formål at øge din færdselssikkerheden samt forbedre miljøet. Den grundlæggende uddannelse indeholder emnerne som færdselsregler, miljø, uheldsforebyggelse, lastsikring, ergonomi og førstehjælp for erhvervschauffører.

Uddannelsen henvender sig til folk der, der ønsker beskæftigelse som chauffører med kørsel af gods i varebiler, og som er omfattet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens - BEK nr. 1224 af 23/10/2018 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport - med krav om grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Under uddannelsen vil du under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne, udføre lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde samt medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Du vil få kendskab til principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper, og du vil blive opdateret på færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering samt kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport. Du vil desuden også blive i stand til at yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for ”førstehjælp for erhvervschauffører”.

Efter uddannelsen

Efteruddannelsen for varebil chauffører er et 2-dags kursus, som vil give dig en ajourføring i de nyeste regler inden for området og dermed også en opdateret viden om emner fra kvalifikationsuddannelsen.

Uddannelsen henvender sig til dig, der tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse og er beskæftiget som chauffører med kørsel af gods i varebiler og som efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 1224 af 23/10/ 2018 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport¿ er omfattet af krav om efteruddannelse for varebil chauffører.

Under uddannelsen vil du som sagt blive holdt ajourført i nyeste regler, udføre chauffør opgaver i forbindelse med erhvervsmæssig godstransport i varebil.

Du vil få opdateret din viden om:

  • Lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde
  • Principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper
  • Færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering samt kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport
  • Et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt forebyggelse af fysiske risici
  • Deltageren kan yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for ”førstehjælp for erhvervschauffører”.

Lovkrav for varebil chauffører

Fra den 1. juli 2019 er varebiler på over 2.000 kg. til og med 3.500 kg omfattet af godskørselsloven, og det stiller nye krav til både vognmænd og varebil chauffører. Vognmændene skal have tilladelse til at drive vognmandsforretning, og chaufførerne skal gennemføre en grunduddannelse samt efteruddannes hvert femte år. Du kan tage både grund- og efteruddannelsen for varebil chauffører hos AMU Transport Danmark. 

Styrk dine jobmuligheder!

Med et bevis i hånden, åbner du op for en lang række spændende jobmuligheder, samtidig med at du bliver en eftertragtet arbejdskraft inden for transportbranchen. Dine chancer for at få et ordinært- eller fritidsjob vil efter endt uddannelse være større.

Der er stor konkurrence blandt ansøger når det kommer til det danske arbejdsmarked. Du vil derfor gøre dig selv en stor tjeneste at gøre dig mere attraktiv. Med kurser, uddannelser og certifikater giver du dig selv et forspring på denne front. Du vil blive anset som initiativrig, ved at du er villig til at lære og efteruddanne dig selv – hvilket er en evne der bliver sat pris på, på arbejdspladserne. Du vil blive anset som en styrke med din viden og kunnen, og derfor vil du give dig selv en større jobsikkerhed.