Vand - service på fly

Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.745,60
Info om fag
47920 - Vand - service på fly

Målgruppe: Transportarbejdere i lufthavne.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse foretage vand servicering af fly på relevante flytyper. Deltageren kan foretage til/frakørsel, til/frakobling, betjening af køretøjer og udstyr, nødprocedurer, samt tømning og påfyldning af vand efter gældende regler.
Deltageren har kendskab til de hygiejniske forhold herunder krav og regler for udtagning af vandprøver. Under udførelsen af arbejdet kan deltageren anvende lufthavnskommunikation efter gældende regler samt anvende hjælpe- og værnemidler og ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Deltageren kan endvidere foretage dagligt eftersyn af køretøjer og udstyr samt afgøre hvorvidt eventuelle funktionsfejl kræver værkstedsassistance, herunder foretage korrekt fejlmelding.

Fagnummer: 47920 Vand - service på fly Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 1.844,70